วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

20 ข้อคิดการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิต

เวลา แม้จะมีอยู่เท่ากันในแต่ละวัน คือวันละ 24 ชั่วโมง และเราแต่ละคนก็ได้รับมันมาเท่าๆ กันทุกวัน แต่บางวันก็ดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านเราไปโดยไม่ได้ก่อให้เกิดผลงานอะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเลย หลาย ๆ ครั้งกว่าจะรู้ตัวว่าเรากำลังเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็ทำได้แค่เสียดายเพราะไม่สามารถเรียกเวลากลับคืนมาได้อีก
   ถึงแม้ว่าเราจะได้เวลามาเปล่าๆ วันละ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าไม่ใช้มันให้คุ้มค่าก็เท่ากับว่าเรากำลังทำชีวิตให้สูญเปล่าไปเป็นปริมาณเท่ากับเวลาที่สูญเสียไป
  สำหรับตอนนี้ ผมมีข้อคิดดีๆ 20 ข้อด้วยกัน มาฝากทุกท่าน เพื่อให้ท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง และจะได้บริหารเวลาให้เอื้อต่อการประสบความสำเร็จในชีวิต
ลองมาวิเคราะห์ตัวเราเองกันดีกว่าว่า ข้อไหนที่เราทำได้, ทำแล้ว, ทำไม่ได้, หรือยังไม่ได้ทำ
20 ข้อคิดการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิต
 1. วางแผนการทำงานเป็นระยะปี เดือน สัปดาห์ และ วัน โดยเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องแน่ใจว่าจะได้สิ่งที่ต้องการเพื่อการทำงานและชีวิตของท่าน
 2. ทำกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 3. ตั้งวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งข้อ และทำให้สำเร็จในแต่ละวัน
 4. บันทึกเวลาการทำงานหรือกิจกรรม เพื่อประเมินว่าท่านใช้เวลาได้ผลดีหรือไม่ ที่สำคัญท่านจะต้องขจัดนิสัยที่ทำให้ตัวเองเสียเวลาออกไปให้ได้
 5. ให้วิเคราะห์ก่อนที่ท่านจะทำสิ่งใดว่า ต่อไปนี้ท่านจะทำอะไร ควรทำตอนนี้หรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงต้องทำสิ่งนี้ ถามตัวเองว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านละเลยที่จะทำสิ่งนั้น ถ้าคำตอบคือ ไม่ ก็จงเลิกทำเรื่องนั้น
 6. กำจัดสิ่งที่ทำให้ท่านเสียเวลาต่อชีวิต อย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อสัปดาห์
 7. วางแผนการใช้เวลา ทำแผนงานทุกสัปดาห์ ถามตัวเองว่า ท่านหวังจะประสบความสำเร็จอะไรบ้างเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ และท่านต้องการอะไรที่จะทำให้ได้ผลดังกล่าว
 8. ทำรายการของงานที่จะทำทุกวัน โดยไม่ลืมวัตถุประสงค์ เรื่องที่สำคัญต้องทำก่อนหลัง ประมาณระยะเวลา และไม่ทำงานด้วยการสุ่ม
 9. กำหนดการทำงานทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถบรรลุสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน ควรให้มีเวลาเหลือบ้างในการทำแต่ละกิจกรรม อย่าให้ตึงเกินไป ต้องระลึกไว้เสมอว่า การกำหนดการทำงานย่อมให้ผลดีกว่าเรื่องที่ขาดการวางแผน
 10. ท่านต้องมั่นใจว่า งานชิ้นแรกของวันต้องประสบผลสำเร็จ
 11. การทำงานทุกชิ้นควรกำหนดการใช้เวลาไว้
 12. ทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่ม จะได้ไม่เสียเวลาทำซ้ำ
 13. ขจัดเรื่องวิกฤติออกจากชีวิต ค้นหาว่าอะไรที่ทำให้ท่านทำผิดพลาด ท่านต้องทำงานในลักษณะรุก ไม่ใช่รับ
 14. จัดเวลาว่างไว้วันละ 1 ชั่วโมง เพื่อทำงานสำคัญโดยไม่ให้มีคนรบกวน
 15. ฝึกการทำงานให้เสร็จเป็นเรื่องๆ มิใช่กระโดดไปกระโดดมา จะทำให้ไม่มีงานใดเสร็จลง
 16. จงอย่างผัดวันประกันพรุ่ง ฝึกการลงมือทำทันที
 17. ทำงานตามที่กำหนดไว้ อย่าทำงานที่ไม่ได้กำหนด หมั่นทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่
 18. จงใช้เวลาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าการทำในเรื่องที่มีประโยชน์น้อยกว่า
 19. จัดสรรเวลาสำหรับตัวเอง เพื่อคิดเพื่อฝัน พักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อชีวิต
 20. พัฒนาปรัชญาการใช้เวลาว่า เวลาใดให้คุณค่า และความสัมพันธ์กับชีวิตตนอย่างไร
หวังว่าข้อคิดเหล่านี้คงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ใครมีข้อคิดอะไรดีๆ ก็มาแบ่งปันกันได้นะครับ แล้วไว้พบกันใหม่ตอนหน้าครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น